תקנון מפיצים

לאורקס ישראל מברכת אותך על התעניינותך בהצטרפות למערך היעוץ וההפצה של מוצרים מ'סדרת הזהב'.

 1. התאמתכם למערך היעוץ וההפצה מחייבת ניסיון קודם ביעוץ אסתטי ומקצועות הטיפוח.
 2. לאורקס שומרת לעצמה את הזכות לגרוע את אישור ההפצה בכל עת וללא התראה מוקדמת ולסיים את ההתקשרות.
 3. בין חברת לאורקס למפיצים לא חלים יחסי עבודה משום סוג.
 4. יש לפעול על פי מדיניות התשלומים של חברת לאורקס.
 5. המפיצים מתחייבים לעמוד בנהלי החברה ולפעול ביושרה כלפי כל לקוחותיה למוצרי לאורקס.
 6. עם הצטרפותכם למערך, תעמוד לרשותכם האפשרות להכלל במאגר היועצים והמפיצים באתר לאורקס ישראל, ללא תשלום.
 7. המפיצים מתחייבים להסכים להליך גישור בכל סכסוך שעלול להיווצר בין הצדדים.
 8. המפיצים לא תהיו זכאים לתשלום ובתוך כך תשלומים בגין הוצאות הפצה, ביטוח, שיווק פרסום וכו.
 9. המפיצים יפעלו למען קידום מוצרי לאורקס בקרב לקוחותיהם.
 10. כל ההתחייבויות של המפיצים ללקוחותיהם הנם על אחריותם הבלעדית.
 11. חברת לאורקס אינה צד בהתקשרות מכל סוג בין המפיצים ללקוחותיהם.
 12. באחריות המפיצים לשמור את מוצרי לאורקס במקום קריר ויבש.
 13. המפיצים ישלמו עבור מוצרי לאורקס אשר יסופקו להם.
 14. השפה העיצובית והתוצרים הגרפיים הנם בבעלות חברת לאורקס ישראל ויעשה בהם שימוש רק באישורה.
 15. החברה תציג בפני המפיצים מחיר מומלץ לצרכן.
 16. ההצטרפות למערך ההפצה מזכה בהנחה קבועה בכל רכישת מוצרי החברה.
 17. במידת הצורך, מתחייבת חברת לאורקס לרכוש בחזרה מהמפיצים מוצרים בתוקף ושאריזתם אינה פגומה.
 18. כלל התנהלות כספית בין המפיצים ולאורקס תיעשה כנגד חשבונית כחוק.
 19. חברת לאורקס מתחייבת להעניק למפיצות ליווי ויעוץ בקידום מכירות מוצריה.

*מסמך זה נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים

ט.ל.ח